• Dispečink Praha
 • tel.: 284 688 635

 • Dispečink
 • Brno, Ostrava
 • tel.: 733 108 146
 • tel.: 736 624 945

Oprávnění k podnikání

Živnostenské listy

 • Podnikání v oblasti nakládání s odpady vyjma nebezpečných
 • Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
 • Činnost technických poradců v oblasti životního prostředí
 • Pořádání kurzů a školení
 • Speciální DDD
 • Speciální DDD v zemědělských a potravinářských provozech
 • Výroba a dovoz chemických látek a přípravků
 • Zprostředkovatelská činnost
 • Činnost technických poradců v oblasti nakládání s odpady
 • Velkoobchod
 • Realitní činnost
 • Přípravné práce pro stavby
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny
 • Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím
 • Geologické práce v oblasti hydrogeologie
 • Provádění staveb, jejich změna a odstraňování

Rozhodnutí k činnosti jednotlivých zařízení

Provozní řády

Další oprávnění

Jiné